Studiebeurzen

Jaarlijks reikt de Vereniging Dante Alighieri Rotterdam twee studiebeurzen, beide ter waarde van  € 750,- uit voor het volgen van een taalcursus in Italië. De uitreiking vindt plaats op de slotavond van elk verenigingsjaar, eind mei/begin juni.

 

Leden van Dante Rotterdam kunnen kans maken op een studiebeurs van de vereniging. Wie kan een studiebeurs aanvragen en wat moet u daarvoor doen? Hieronder in ’t kort wat informatie.

In het bijgevoegde document Protocol studiebeurs staat volledig beschreven wie een studiebeurs kan aanvragen en aan welke voorwaarden de aanvraag en de besteding van een toegekende studiebeurs moeten voldoen.


Onderaan deze pagina zijn ook de verslagen van voorgaande borsisti te lezen. 


 
Wie kan een studiebeurs aanvragen bij Dante Alighieri Rotterdam?

Leden van de Vereniging Dante Alighieri Rotterdam die:

  • minimaal twee jaar lid zijn van de vereniging, en

  • minimaal twee taalcursussen bij de vereniging hebben gevolgd, en

  • niet eerder een studiebeurs van de vereniging toegekend hebben gekregen, en

  • ten tijde van het indienen van de aanvraag geen bestuurslid van de vereniging zijn.

Hoe vraagt u een studiebeurs aan?


Door een brief in het Italiaans, van circa 300 woorden, te schrijven met daarin uw motivatie waarom u in aanmerking wilt komen voor een studiebeurs. De motivatiebrief met uw persoonlijke gegevens dient u in bij het bestuur van de vereniging, t.a.v. de secretaris. Het insturen kan via e-mail:
info@danterotterdam.nl of per post: Postbus 19219  3001 BE  Rotterdam.
 
De aanvraag van een studiebeurs 2018/2019 kunt u in 2019 doen. De informatie hierover wordt te zijner tijd via de website en de Invito gegeven.

 

Documenten downloaden: 

 

Dante Commercianti
Inge van der Kraan Sylvia van der Male Stefano Campailla Sandrina Bokhorst Antonella Petrai Jan Buijs Hans Tetteroo Margot Dullens