Caspar Van Wittel Piazza Navona Caspar Van Wittel Piazza Navona Caspar Van Wittel Piazza Navona

De feiten op een rij

Wat is Dante Alighieri Rotterdam precies? Wat doen wij, en hoe? Wie zitten erachter? En wat betekent dit alles nu in de praktijk? Hier lees je in hoofdlijnen hoe het bij de vereniging georganiseerd is.

Wat zijn wij?

Società Dante Alighieri, comitato di Rotterdam, ofwel: de Rotterdamse afdeling van de in Italië opgerichte, internationale organisatie Dante Alighieri. Een zelfstandige vereniging binnen een internationaal netwerk van 'Dantes' met dezelfde missie, maar elk met een eigen karakter.

 

Sinds de oprichting in 1889 te Rome verspreidt 'La Dante' de Italiaanse taal en cultuur in binnen- en buitenland *, met inmiddels ongeveer 400 comitati in 60 landen! Aanvankelijk gericht op Italiaanse emigranten, om de band met het moederland te versterken. Tegenwoordig voorzien de meeste comitati vooral in de behoeftes van de lokale Italië-liefhebbers. De 15 Nederlandse comitati onderhouden met enige regelmaat contact met elkaar en met de 'Sede centrale' in Rome.

 

Wat doen wij?

Wij organiseren een gevarieerd programma aan Italiaanse taal- en cultuurcursussen en culturele activiteiten op het gebied van kunst, geschiedenis, film, culinair, etc. Wat wij doen kan iedereen volgen op onze website en op sociale media zoals facebook. Leden ontvangen bovendien de digitale nieuwsbrief Invito.

 

De taalcursussen zijn er op alle niveaus, van beginnend tot (ver) gevorderd. Naast de reguliere cursussen zijn er intensieve cursussen voor leden die in een vlot tempo de taal willen leren.

Het cursusjaar loopt van eind september tot en met mei, met startmomenten eind september en eind januari. De cursuslocatie op woensdagochtend is het Goethe Instituut aan de Westersingel 9 en op woensdag- en donderdagavond het Marnix Gymnasium op de Essenburgsingel 58.

Onze andere activiteiten vinden vaak plaats op uiteenlopende locaties in Rotterdam, op doordeweekse avonden of op zondagmiddagen.

 

Het bestuur van de vereniging wordt gevormd door 6 vrijwilligers (leden). Aangezien het bestuur haar functie vervult namens de leden, legt het jaarlijks verantwoording af tijdens de Algemene Ledenvergadering (eind november). Een kascommissie beoordeelt of er financieel verantwoord is gehandeld door het bestuur.

 

Wat betekent dit nu precies?

Lidmaatschap kost slechts € 18,50 per jaar (€ 10,- voor scholieren/studenten). Eenmaal lid, dan kun je (meestal) gratis deelnemen aan onze activiteiten en kun je je inschrijven voor een cursus. De kosten van een cursus worden apart in rekening gebracht. De docenten zijn ervaren professionals, meestal met Italiaans als moedertaal. Kijk op deze webpagina bij het kopje 'Vereniging en Bestuur' voor onze gegevens. Via de website kun je je ook aanmelden als lid. Na aanmelding ontvang je een welkomstbrief met de Dantepas.

 

Aangezien Dante Rotterdam geen commerciële taalschool is maar een vereniging, heeft zij geen winstoogmerk. De vereniging heeft geen andere inkomsten dan de ledencontributies en de cursusgelden. Daarvan organiseren wij de cursussen en alle activiteiten. De cursussen zijn alleen toegankelijk voor leden. De meeste overige activiteiten zijn - tegen een vergoeding - ook toegankelijk voor introducés en andere belangstellenden. Sommige activiteiten organiseren we gezamenlijk met een andere vereniging of instelling.

 

In de cursussen hanteren wij een maximum klasgrootte voor een optimale leeromgeving. Daarnaast is er om kostendekkend te opereren, ook een minimum aantal deelnemers per cursus. Om elk jaar circa 40 cursussen, 250 cursisten, 10 docenten, enz. in goede banen te leiden en iedereen tevreden te stellen, is medewerking van de leden van belang.

Wij verzoeken je wijzigingen (zoals betreffende contactgegevens) of onverhoopte afzegging tijdig door te geven, door met je lidmaatschapsgegevens in te loggen op onze website, of via het formulier onder 'Contact' op deze website. Ook verzoeken en ideeën kunnen zo ingediend worden. Helaas is het niet altijd mogelijk om aan iedere individuele wens tegemoet te komen, alhoewel wij daarvoor wel ons uiterste best doen!

 

Voor de ‘spelregels’ van onze vereniging verwijzen wij naar de Algemene voorwaarden. Bij de inschrijving als lid en cursist van de vereniging stem je hiermee in. De Algemene voorwaarden kun je hier aanklikken:

Algemene voorwaarden.

 

* De missie van Società Dante Alighieri, zoals op 18-7-1893 in Decreto n. 347 geformuleerd, luidt: "Tutelare e diffondere la lingua e la cultura italiane nel mondo, ravvivando i legami spirituali dei connazionali all’estero con la madre patria e alimentando tra gli stranieri l’amore e il culto per la civiltà italiana."

Dante Commercianti
Jan Buijs Sylvia van der Male Stefano Campailla Gusto Italiano Antonella Petrai Hans Tetteroo Margot Dullens