Caspar Van Wittel Piazza Navona Caspar Van Wittel Piazza Navona Caspar Van Wittel Piazza Navona

Uiterlijk 8 MEI: Indienen aanvragen Dante studiebeurs

Jaarlijks reikt de Vereniging Dante Alighieri Rotterdam twee studiebeurzen, beide ter waarde van  € 750,- uit voor het volgen van een taalcursus in Italië. Aanvragen dienen uiterlijk 8 mei 2019 in het bezit te zijn van het bestuur. De uitreiking vindt plaats tijdens de slotavond, vrijdag 7 juni.

 

Wie kan een studiebeurs aanvragen bij Dante Alighieri Rotterdam?
Leden van de Vereniging Dante Alighieri Rotterdam die:

  • minimaal twee jaar lid zijn van de vereniging, en

  • minimaal twee taalcursussen bij de vereniging hebben gevolgd, en

  • niet eerder een studiebeurs van de vereniging toegekend hebben gekregen, en

  • ten tijde van het indienen van de aanvraag geen bestuurslid van de vereniging zijn.

Hoe vraag je een studiebeurs aan? 
Door een brief in het Italiaans van circa 300 woorden te schrijven met daarin je motivatie waarom je in aanmerking denkt te komen voor een studiebeurs. De motivatiebrief met je persoonlijke gegevens dien je in bij het bestuur van de vereniging, t.a.v. de secretaris. Het insturen kan via e-mail: info@danterotterdam.nl
of per post: Postbus 19219  3001 BE  Rotterdam.

De aanvragen dienen uiterlijk uiterlijk 8 mei 2019 in het bezit te zijn van het bestuur. De inzendingen worden vervolgens geanonimiseerd en beoordeeld door het bestuur. De winnaars van de beurzen worden bekend gemaakt tijdens de slotavond op vrijdag 7 juni 2019. Aanvragers verplichten zich op deze slotavond aanwezig te zijn.

 

Verdere informatie staat in het Protocol studiebeurs, dat je kunt downloaden vanaf onze website:

www.danterotterdam.nl/index.php?page=Studiebeurzen

 

Dante Commercianti
Jan Buijs Sylvia van der Male Stefano Campailla Gusto Italiano Antonella Petrai Hans Tetteroo Margot Dullens