Dante studiebeurzen 2018 - Aanvragen uiterlijk 1 mei binnen!

Jaarlijks reikt de Vereniging Dante Alighieri Rotterdam twee studiebeurzen, beide ter waarde van  € 750,- uit voor het volgen van een taalcursus in Italië. Aanvragen dienen uiterlijk 1 mei 2018 in het bezit te zijn van het bestuur. De uitreiking vindt plaats op de slotavond van het verenigingsjaar, 2 juni.

 

Wie kan een studiebeurs aanvragen bij Dante Alighieri Rotterdam?
Leden van de Vereniging Dante Alighieri Rotterdam die:

  • minimaal twee jaar lid zijn van de vereniging, en

  • minimaal twee taalcursussen bij de vereniging hebben gevolgd, en

  • niet eerder een studiebeurs van de vereniging toegekend hebben gekregen, en

  • ten tijde van het indienen van de aanvraag geen bestuurslid van de vereniging zijn.

Hoe vraagt u een studiebeurs aan? 
Door een brief in het Italiaans, van circa 300 woorden, te schrijven met daarin uw motivatie waarom u in aanmerking denkt te komen voor een studiebeurs. De motivatiebrief met uw persoonlijke gegevens dient u in bij het bestuur van de vereniging, t.a.v. de secretaris. Het insturen kan via e-mail: info@danterotterdam.nl
of per post: Postbus 19219  3001 BE  Rotterdam.

De aanvragen dienen uiterlijk uiterlijk 1 mei 2018 in het bezit te zijn van het bestuur. De inzendingen worden vervolgens geanonimiseerd en beoordeeld door het bestuur. De winnaars van de beurzen worden bekend gemaakt tijdens de slotavond op 2 juni 2018. Aanvragers verplichten zich op deze slotavond aanwezig te zijn.

 

Verdere informatie staat in het Protocol studiebeurs, dat u kunt downloaden vanaf onze website:

www.danterotterdam.nl/index.php?page=Studiebeurzen

 

Dante Commercianti
Inge van der Kraan Sylvia van der Male Stefano Campailla Sandrina Bokhorst Antonella Petrai Jan Buijs Hans Tetteroo Margot Dullens