Caspar Van Wittel Piazza Navona Caspar Van Wittel Piazza Navona Caspar Van Wittel Piazza Navona

26 MEI La Giornata della Dante

In 2018 organiseert Dante Alighieri Re Mi del Limburgo (Sittard/Geleen), mede om zijn 35-jarig bestaan te vieren, de jaarlijkse Giornata della Dante. Bij dit evenement zijn leden van alle 16 Nederlandse Dante vereniging welkom! INSCHRIJVEN TOT 15 APRIL

 

WILT U NADERE INFORMATIE EN/OF ZICH INSCHRIJVEN? STUUR DAN EEN EMAIL NAAR: activiteiten@danterotterdam.nl

U ONTVANGT DAN DE DETAIL INFORMATIE EN HET INSCHRIJFFORMULIER PER EMAIL

 

Als locatie voor de Giornata hebben wij, evenals in 2010, gekozen voor de fraaie historische ambiance van de in de 12e eeuw gestichte Abdij Rolduc, het grootste kloostercomplex van de Benelux.

Het programma dat we hebben opgesteld omvat verschillende thema’s en geeft u de mogelijkheid om individueel te kiezen voor opties die het meest aansluiten bij uw belangstelling. Zo is het mogelijk om onder deskundige begeleiding het Thermenmuseum in Heerlen, het Romeinse Coriovallum, te bezoeken. In dit museum worden de restanten bewaard van het enige openbare gebouw dat in Nederland is overgebleven uit de Romeinse tijd; zeer interessant is ook de collectie van vondsten die in de regio zijn gedaan. De afgelopen twee jaar is er opnieuw intensief archeologisch onderzoek uitgevoerd naar het Romeinse verleden van Heerlen. De conservator van het museum, dr. Karen Jeneson zal hierover een lezing houden in het ochtenddeel van het programma.

U kunt ook kiezen voor een bezoek aan de 18e-eeuwse St. Gerlachuskerk in Houthem, waarvan de geschiedenis teruggaat tot de 12e eeuw. De kerk bevat fresco’s die uniek zijn voor Nederland. Aansluitend wordt ook de schatkamer bezocht. De Gerlachuskerk maakt vandaag de dag deel uit van het prachtige complex van Château St. Gerlach.

Als derde optie is er een kennismaking met Jo Havenith, die u zal rondleiden door zijn atelier in een eeuwenoude boerderij en daar zal vertellen over zijn werk. Jo Havenith is een veelzijdig kunstenaar die Italië en Nederland op een verrassende manier met elkaar weet te verbinden, getuige onder andere zijn boek Toscane in Limburg en de fresco’s die hij onlangs – geheel volgens de klassieke methode! – vervaardigde in de Jezuietenkapel in Sittard. Voor degenen die ’s middags liever in Rolduc blijven is er een schitterende multivisionshow van Martina en Guus Reinartz, uiteraard in het teken van Italië.

 

De Giornata wordt geopend door de Italiaanse ambassadeur in Nederland, Andrea Perugini, en Jos Som, burgemeester van Kerkrade. Het evenement zal worden afgesloten met een aperitief in muzikale omlijsting en een driegangendiner.

 

Wie wil overnachten in Kerkrade kan zelf een hotelkamer reserveren in Abdij Rolduc. Er zijn kamers gereserveerd voor deelnemers aan de Giornata. Geef bij uw boeking aan dat u de Giornata van Dante bezoekt. Informatie over accommodaties en prijzen vindt u op de website van Abdij Rolduc.

 

Een ding is zeker: u kunt rekenen op een mooie en interessante Giornata in Zuid-Limburg! Noteer datum en locatie alvast in uw agenda. In februari 2018 krijgt u een definitieve uitnodiging met inschrijfformulier en alle verder benodigde informatie.

 

Vriendelijke groet,

Drs. Piet Meessen, voorzitter

 

 

Voorproeven? Dit zijn de links:

 

De locatie:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Abdij_Rolduc

https://www.rolduc.com/nl/index.html

 

Romeins Heerlen (Coriovallum):

http://www.thermenmuseum.nl/

https://nl.wikipedia.org/wiki/Thermenmuseum

https://www.flickr.com/photos/thermenmuseum/

https://nl.wikipedia.org/wiki/Coriovallum

 

St. Gerlachuskerk:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Gerlachuskerk_(Houthem)

https://www.oostwegelcollection.nl/chateau-st-gerlach/home

 

Jo Havenith:

http://www.johavenith.nl/

https://l1.nl/toscane-in-limburg-portret-van-de-limburgse-kunstenaar-jo-havenith-129829/

 

Martina en Guus Reinartz (For Ever Productions):

http://www.guus4ever.com/

 

 

Cari amiche e amici della Dante,

come già comunicato, la Giornata annuale della Dante nel 2018 sarà organizzata, anche per celebrare il proprio 35° anniversario, dal Comitato Re Mi del Limburgo della Società Dante Alighieri. L’evento avrà luogo sabato 26 maggio p.v. nell’ambiente storico della splendida abbazia di Rolduc, il più grande complesso monastico del Benelux, risalente al 12° secolo.

Vi preghiamo di inserire fin d’ora questa data nella vostra agenda!
 

Il programma del giorno prevede una varietà di temi interessanti e vi permetterà di scegliere l’attività a voi più consona.

Tra l’altro sarà possibile fare una visita guidata al Thermenmuseum di Heerlen, il Coriovallum romano. Il museo conserva i resti dell'unico edificio pubblico nei Paesi Bassi che ci è rimasto dal periodo romano e ospita una cospicua collezione di reperti trovati in zona. Negli ultimi due anni  sono state effettuate delle nuove ricerche archeologiche di grande importanza sul passato romano della città di Heerlen. Il conservatore del museo, Dr. Karen Jeneson, terrà una conferenza in merito durante il programma del mattino.

È prevista anche un’escursione all’ottocentesca chiesa di St. Gerlach a Houthem, la cui storia risale al 12° secolo. Questa chiesa ospita affreschi che rimangono senza pari nei Paesi Bassi. In seguito si visiterà anche la sala del tesoro. La chiesa di St. Gerlach rientra attualmente nella bellissima struttura ricettiva del Château St. Gerlach.

La terza opzione riguarda un incontro con l'artista Jo Havenith, che durante una visita guidata nel suo studio situato in una fattoria secolare vi illustrerà le sue opere. Jo Havenith è un artista poliedrico che ha saputo connettere l’Italia e i Paesi Bassi in modo sorprendente, come si può apprendere leggendo e vedendo il suo libro “la Toscana nel Limburgo” e come si può vedere sugli affreschi da lui eseguiti di recente - completamente secondo il metodo classico! - nella cappella dei gesuiti a Sittard.

Per quelli che preferiscono restare a Rolduc nel pomeriggio, Martina e Guus Reinartz presenteranno uno splendido spettacolo multivisione, dedicato naturalmente alla bella Italia.

 

La Giornata verrà inaugurata dall'Ambasciatore italiano in Olanda, Andrea Perugini, e da Jos Som, sindaco di Kerkrade. Un aperitivo con sottofondo musicale e una cena di tre portate concluderanno l’evento.

 

Coloro che vorranno pernottare a Kerkrade possono prenotare una camera d’albergo nell’Abbazia. L’hotel ha riservato un certo numero di camere per i partecipanti alla Giornata. Vi preghiamo di presentarvi in quanto tali all’atto della prenotazione. Per ulteriori informazioni sulla sistemazione e sulle tariffe si può consultare il sito web dell’Abbazia.

 

Siamo convinti che vi aspetterà una giornata piacevole e interessante nella zona più meridionale dei Paesi Bassi! Inserite quindi l’evento nella vostra agenda. Nel febbraio 2018 vi saranno inviati sia il modulo per l’iscrizione alla Giornata che tutte le ulteriori informazioni.

 

Cordiali saluti,

Drs. Piet Meessen, presidente

 

Dante Commercianti
Jan Buijs Sylvia van der Male Stefano Campailla Gusto Italiano Antonella Petrai Hans Tetteroo Margot Dullens