Caspar Van Wittel Piazza Navona Caspar Van Wittel Piazza Navona Caspar Van Wittel Piazza Navona

Gereduceerde contributie voor scholieren en studenten.

De Algemene ledenvergadering is in november 2017 akkoord gegaan met een voorstel van het bestuur om de verenigingscontributie voor scholieren en studenten te verlagen naar € 10,- per verenigingsjaar.

 

Hiermee hopen we de drempel voor deze groep om lid te worden te verlagen en zo ook jongeren te interesseren voor Italiaanse taal en cultuur.

In aansluiting hierop zijn we contacten aan het leggen met scholen in Rotterdam die Rome reizen organiseren om de vereniging daar onder de aandacht te brengen en om te onderzoeken of er samenwerking mogelijk is.

 

Om in aanmerking te komen voor de reduceerde contributie dien je bij inschrijving een mail te sturen naar het secretariaat via info@danterotterdam.nl waarin wordt aangegeven op welke school of instelling je studeert (voltijds) en in welke klas cq. welk jaar.

Dante Commercianti
Jan Buijs Sylvia van der Male Stefano Campailla Gusto Italiano Antonella Petrai Hans Tetteroo Margot Dullens