Dante en de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 25 mei as. treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze EU-regelgeving vervangt dan de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

 

Iedereen die persoonsgegevens ‘verwerkt’ (dus verzamelt, opslaat, bewerkt, gebruikt, doorlevert) moet aan de eisen die de AVG stelt voldoen. De Autoriteit Persoonsgegevens ziet hierop toe en geeft adviezen bij de implementatie.

 

De vereniging Dante Alighieri Rotterdam heeft met de AVG te maken omdat we een ledenadministratie voeren en werkgever van docenten zijn. We voeren ook een financiële administratie en ook daarin kunnen persoonsgegevens voorkomen (bijvoorbeeld bankrekeningnummers van leden, docenten of leveranciers). Ten opzichte van de huidige Wbp betekent de AVG vooral meer rechten en waarborgen voor geregistreerden (zoals het recht om vergeten te worden) en meer bureaucratie voor de ‘verwerkers’, zoals Dante.

 

Wij hebben inmiddels in kaart gebracht wat er zoal moet gebeuren om aan de AVG te voldoen en we hebben de nodige acties opgestart. Het is een hele klus die de nogal wat inspanning vergt. Het resultaat is dat we aan de AVG zullen voldoen en dat uw gegevens bij ons in veilige handen zijn en blijven. Inmiddels is het zogeheten Privacy statement opgesteld en op de website gepubliceerd onder Vereniging en bestuur.

 

Dante Commercianti
Inge van der Kraan Sylvia van der Male Stefano Campailla Sandrina Bokhorst Antonella Petrai Jan Buijs Hans Tetteroo Margot Dullens