Privacy

Op 25 mei 2018 trad de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze EU-regelgeving vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Iedereen die persoonsgegevens ‘verwerkt’ (dus verzamelt, opslaat, bewerkt, gebruikt, doorlevert) moet aan de eisen die de AVG stelt voldoen.

 

De vereniging Dante Alighieri Rotterdam heeft met de AVG te maken omdat we een ledenadministratie voeren en werkgever van docenten zijn. We voeren ook een financiële administratie en ook daarin kunnen persoonsgegevens voorkomen (bijvoorbeeld bankrekeningnummers van leden, docenten of leveranciers). De vereniging heeft de nodige maatregelen getroffen om aan de AVG te voldoen en om de privacy van onze leden en medewerkers te blijven waarborgen. He zogeheten Privacy statement geeft aan hoe dit gebeurt. Dit document is hier te downloaden: 

 

Dante Commercianti
Jan Buijs Sylvia van der Male Stefano Campailla Antonella Petrai Hans Tetteroo Margot Dullens