Caspar Van Wittel Piazza Navona Caspar Van Wittel Piazza Navona Caspar Van Wittel Piazza Navona

11 NOV Lezing "Proeftuin Italië"

Na afloop van de Algemene Ledenvergadering van Dante Alighieri Rotterdam organiseren we de lezing "Proeftuin Italië" door Arthur Weststeijn.

 

 

Italië geniet een tweeledige reputatie, als de exotische locatie van 'la dolce vita', maar ook als ijkpunt van crisis en corruptie. Het land zou weigeren te moderniseren en in de vaart der volkeren mee te lopen. Dit boek draait dat perspectief radicaal om en laat zien dat Italië juist het laboratorium van de moderne politiek is. Alle bewegingen die aan de wieg stonden van de moderne politiek - van nationalisme tot fascisme en van de almacht van politieke partijen tot populisme - zijn in Italië tot wasdom gekomen. Mussolini greep de macht tien jaar voordat Hitler dat deed, Berlusconi introduceerde een politieke stijl die nu gemeengoed is geworden, van Macron tot Trump.

 

In hun boek Proeftuin Italië beschrijven historici en Italië-kenners Corduwener en Weststeijn deze fenomenen en de achterliggende processen. En na onze ledenvergadering vertelt laatstgenoemde daarover. Dr. Arthur Weststeijn is ideeënhistoricus en universitair docent Italiaanse geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Hij bestudeert het snijvlak tussen politiek en intellectuele cultuur, met name in de Nederlandse Gouden Eeuw en het moderne Italië. Hij schrijft regelmatig voor een breed publiek en geeft in de media commentaar op de politiek en cultuur van Italië.

 

Plaats: De Machinist, Willem Buytewechstraat 45, 3024 BK Rotterdam

Aanvang: 16:30, inloop vanaf 15:45. Na afloop borrel.

Kosten: gratis voor leden van Dante Alighieri Rotterdam, niet-leden betalen EUR 10,- (contant ter plaatse te voldoen).

 

Aanmelden: leden die de Algemene Ledenvergadering bijwonen hoeven zich niet apart voor deze lezing aan te melden.

Overige bezoekers worden verzocht zich aan te melden via activiteiten@danterotterdam.nl

Dante Commercianti
Jan Buijs Sylvia van der Male Stefano Campailla Gusto Italiano Antonella Petrai Hans Tetteroo Margot Dullens