Caspar Van Wittel Piazza Navona Caspar Van Wittel Piazza Navona Caspar Van Wittel Piazza Navona

Opzeggen lidmaatschap

Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus. Het lidmaatschap wordt elk verenigingsjaar automatisch verlengd, tenzij het vóór 15 juli van het lopende verenigingsjaar schriftelijk is opgezegd, per email aan info@danterotterdam.nl of per post gericht aan het secretariaat van Dante Alighieri Rotterdam, Postbus 19219, 3001 BE Rotterdam.

Wanneer je stopt met het volgen van taalcursussen loopt het lidmaatschap dus gewoon door, zodat je aan de culturele activiteiten kunt blijven deelnemen en de Dantepas kunt blijven gebruiken.

Uiteraard hopen we dat je lang lid blijft. Dankzij onze 750 leden zijn we een bloeiende vereniging met veel activiteiten!

Dante Commercianti
Jan Buijs Sylvia van der Male Stefano Campailla Gusto Italiano Antonella Petrai Hans Tetteroo Margot Dullens