Caspar Van Wittel Piazza Navona Caspar Van Wittel Piazza Navona Caspar Van Wittel Piazza Navona

Erelid Jan Gerbrandy overleden

Met ontroering namen we als bestuur van de vereniging Dante Alighieri Rotterdam kennis van het overlijden op 1 februari van prof.dr. Jan Gerbrandy op de leeftijd van bijna 101 jaar. Gedurende 12 jaar vervulde de heer Gerbrandy de rol van penningmeester binnen onze vereniging.

 

Daarmee leverde hij een niet te miskennen bijdrage aan het stimuleren en onderhouden van de interesse in de Italiaanse taal en cultuur in onze regio. Om die reden kende onze ledenvergadering hem destijds het erelidmaatschap toe. Het lijkt niet vanzelfsprekend dat een hoogleraar interne geneeskunde – de professie die hij tot zijn pensionering uitoefende - ook zo bekwaam een administratie en een financiële huishouding voor een vereniging als de onze wist te voeren. Maar dat was wel precies wat Jan Gerbrandy voor onze vereniging betekende. Wij gedenken hem in dankbaarheid en wensen zijn kinderen en kleinkinderen alle sterkte toe  in het dragen van dit verlies.


Bestuur Dante Alighieri Rotterdam

Dante Commercianti
Jan Buijs Sylvia van der Male Stefano Campailla Gusto Italiano Antonella Petrai Hans Tetteroo Margot Dullens