Caspar Van Wittel Piazza Navona Caspar Van Wittel Piazza Navona Caspar Van Wittel Piazza Navona

Aanvraag voor studiebeurs indienen vóór 1 mei 2020!

Ook dit jaar reikt de vereniging Dante Alighieri Rotterdam weer twee studiebeurzen, beide ter waarde van € 750,- uit voor het volgen van een taalcursus in Italië. Aanvragen dienen uiterlijk 1 mei 2020 in het bezit te zijn van het bestuur. De uitreiking vindt plaats tijdens de slotavond op vrijdag 5 juni.

 

E\en studiebeurs kan worden aangevraagd door leden van de vereniging Dante Alighieri Rotterdam die:

  • minimaal twee jaar lid zijn van de vereniging, én
  • minimaal twee taalcursussen bij de vereniging hebben gevolgd, én
  • niet eerder een studiebeurs van de vereniging toegekend hebben gekregen, én
  • ten tijde van het indienen van de aanvraag geen bestuurslid van de vereniging zijn.

 

Verdere informatie over de voorwaarden, het indienen en het toekennen van de studiebeurs vind je op de pagina Studiebeurzen op onze website.

Daar vind je ook de verslagen van de winnaars van de beurzen van afgelopen jaren.

 

Dante Commercianti
Jan Buijs Sylvia van der Male Stefano Campailla Gusto Italiano Antonella Petrai Hans Tetteroo Margot Dullens