2021: 100 jaar Dante Alighieri Rotterdam!

Op 5 november 2021 is het maar liefst 100 jaar geleden dat Dante Alighieri Rotterdam werd opgericht. Uiteraard zullen we dat op gepaste wijze vieren. Naast de eigen leden willen we hierbij ook anderen betrekken en daarbij onze verbondenheid met zowel Italië als Rotterdam onderstrepen!

Ons oorspronkelijke plan om dit eind mei/begin juni uitgebreid binnen en buiten te vieren hebben we door de corona-beperkingen moeten laten varen.

De jubileumviering gaat nu deels plaats vinden tijdens de landelijke Danteweek van 10 tot 18 september en wordt afgesloten met een feest voor de leden omstreeks de oprichtingsdatum in november. De plannen worden nu uitgewerkt, waarbij we uitgaan van een verdere positieve ontwikkeling bij de corona-beperkingen. Zodra een en ander definitief is zullen we jullie dit uiteraard laten weten!

Eén onderdeel ligt nu reeds vast: op dinsdag 14 september zal Sandrina Bokhorst een online lezing (webinar) verzorgen over Dante en Rome. Deze lezing wordt ter gelegenheid van het jubileum aangeboden aan alle leden van de 15 Dante Alighieri comitati in Nederland.

Ontwerp jubileumlogo: Stof Rotterdam.

Overig nieuws Overzicht