Ledenwerfactie 2021

We prijzen ons gelukkig met een grote en springlevende vereniging en dat willen we graag zo houden. Daarom vragen we je speciale aandacht voor een ledenwerfactie die we in dit bijzondere Dante-jaar organiseren. Het op peil houden van ons ledenbestand is erg belangrijk voor het kunnen blijven verzorgen van ons uitgebreide cursusprogramma en het kunnen organiseren van inspirerende culturele evenementen! Jullie hulp hierbij is meer dan welkom en daar stellen we ook wat tegenover. Deze actie loopt tot 1 oktober 2021 en is bedoeld om NIEUWE verenigingsleden te werven.

Als je lid bent en in deze periode een nieuw lid aanbrengt ontvang je als ‘beloning’ een fles Dantewijn (van onze sponsor Gusto Italiano). Je hoeft hiervoor alleen maar een mail met de naam van het nieuwe lid via penningmeester@danterotterdam.nl naar onze penningmeester te sturen. Het nieuwe lid schrijft zich verder op de gebruikelijke wijze in. Medio september komt een van de bestuursleden de wijn persoonlijk bij je afleveren.

Daarnaast bieden we nu de mogelijkheid om iemand een cadeaulidmaatschap aan te bieden, geldig voor het komende verenigingsjaar. Hiervoor kun je een mail sturen naar penningmeester@danterotterdam.nl met gelijktijdige overmaking van het contributiebedrag van € 19,50 naar rekeningnummer NL53 ABNA 0440 8337 60 ten name van Vereniging Dante Alighieri, onder vermelding van ‘cadeaulidmaatschap’. Je ontvangt dan de cadeaubon per post, zodat je deze ook fysiek kunt overhandigen. Het nieuwe lid schrijft zich in en vermeldt op het inschrijfformulier de actiecode die op de cadeaubon staat, waarna voor het eerste lidmaatschapsjaar geen contributie wordt geïnd. Ook hierbij is een fles Dantewijn je beloning!