Opzeggen lidmaatschap

Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus. Het lidmaatschap wordt elk verenigingsjaar automatisch verlengd, tenzij het vóór 15 juli van het lopende verenigingsjaar schriftelijk is opgezegd, per email aan info@danterotterdam.nl of per post gericht aan het secretariaat van Dante Alighieri Rotterdam, p/a Rupsklaver 57, 3069 DC Rotterdam.

Wanneer je stopt met het volgen van taalcursussen loopt het lidmaatschap dus gewoon door, zodat je aan de culturele activiteiten kunt blijven deelnemen en de Dantepas kunt blijven gebruiken. Uiteraard hopen we dat je lang lid blijft. Dankzij onze 700 leden zijn we een bloeiende vereniging met veel activiteiten!