Vereniging en Bestuur

Algemene gegevens

De Società Dante Alighieri werd in 1889 in Rome opgericht om Italiaanse emigranten te helpen hun taal en cultuur op peil te houden. Hiervoor zijn over de hele wereld comitati (verenigingen) opgericht, 87 in Italië zelf en 400 in zo'n 60 landen. Tegenwoordig is de vereniging bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft voor de Italiaanse taal en cultuur.
Nederland telt 15 Dante comitati, verspreid over het land. Het comitato van Rotterdam is opgericht op 1 november 1921. Inmiddels telt Dante Alighieri Rotterdam ongeveer 750 leden, van wie een klein gedeelte de Italiaanse nationaliteit bezit.

Lees meer ...

Statuten en Algemene voorwaarden

Hier lees je meer over de statuten van de Vereniging en de algemene voorwaarden die betrekking hebben op het lidmaatschap en de cursusdeelname.

Lees meer ...

Privacy

Op 25 mei 2018 trad de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze EU-regelgeving vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Iedereen die persoonsgegevens ‘verwerkt’ (dus verzamelt, opslaat, bewerkt, gebruikt, doorlevert) moet aan de eisen die de AVG stelt voldoen.

Lees meer ...

De feiten op een rij

Wat is Dante Alighieri Rotterdam precies? Wat doen wij, en hoe? Wie zitten erachter? En wat betekent dit alles nu in de praktijk? Hier lees je hoe het allemaal werkt en in elkaar zit bij onze vereniging.

Lees meer ...
Dante Commercianti
Inge van der Kraan Jan Buijs Sylvia van der Male Stefano Campailla Sandrina Bokhorst Antonella Petrai Hans Tetteroo Margot Dullens