Caspar Van Wittel Piazza Navona Caspar Van Wittel Piazza Navona Caspar Van Wittel Piazza Navona

Lid worden

Lid worden

De contributie bedraagt € 18,50 per verenigingsjaar. Voor scholieren en studenten is de contributie € 10,- per verenigingsjaar. Dit bedrag wordt automatisch geincasseerd aan het einde van de maand waarin je je aanmeldt. Vervolgens elk jaar in de maand september.
Hieronder kun je lezen wat het lidmaatschap dan Dante Alighieri Rotterdam je allemaal biedt.
Inschrijven als lid gaat eenvoudig door invullen van het online inschrijfformulier via onderstaande link.

Lees meer ...

Opzeggen lidmaatschap

Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus. Het lidmaatschap wordt elk verenigingsjaar automatisch verlengd, tenzij het vóór 15 juli van het lopende verenigingsjaar schriftelijk is opgezegd, per email aan info@danterotterdam.nl of per post gericht aan het secretariaat van Dante Alighieri Rotterdam, Postbus 19219, 3001 BE Rotterdam.

Lees meer ...
Dante Commercianti
Jan Buijs Sylvia van der Male Stefano Campailla Gusto Italiano Antonella Petrai Hans Tetteroo Margot Dullens