Statuten, Algemene voorwaarden en Privacy statement

Hier vind je de statuten van de vereniging Dante Alighieri Rotterdam en de Algemene voorwaarden die betrekking hebben op het lidmaatschap en de cursusdeelname. De vereniging heeft met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te maken omdat we een ledenadministratie voeren en werkgever van docenten zijn. We voeren ook een financiële administratie en ook daarin kunnen persoonsgegevens voorkomen (bijvoorbeeld bankrekeningnummers van leden, docenten of leveranciers). De vereniging heeft de nodige maatregelen getroffen om aan de AVG te voldoen en om de privacy van onze leden en medewerkers te blijven waarborgen. Het zogeheten Privacy statement geeft aan hoe dit gebeurt. Dit document is eveneens hier onder te downloaden.

Downloads: