Inschrijven

De contributie bedraagt € 19,50 per verenigingsjaar (van september tot en met augustus). Voor scholieren en studenten is de contributie € 10,- per verenigingsjaar. Dit bedrag wordt automatisch geïncasseerd aan het einde van de maand waarin je je aanmeldt. Vervolgens elk jaar in de maand september.

Inschrijven als lid gaat eenvoudig door invullen van het online inschrijfformulier dat geopend wordt door het aanklikken van de volgende link:

INSCHRIJFFORMULIER

N.B. Door het inschrijven voor één van de cursussen wordt je automatisch ook ingeschreven als lid (zie onze cursuspagina's).

Een ieder die zich inschrijft verbindt zich aan onze Algemene voorwaarden. Klik hier:

Downloads: