Het coronavirus en onze vereniging - UPDATE

Ruim drie maanden leefden we met soms verstrekkende maatregelen om het coronavirus het hoofd te bieden. Die beperkingen worden nu in rap tempo versoepeld. In de samenleving ontstaan daarnaast steeds meer discussies over nut en noodzaak van een stringente aanpak. Omdat we ons als bestuur verantwoordelijk voelen voor de gezondheid van leden, cursisten en docenten hebben we ons beraden op de consequenties voor onze activiteiten in het komende seizoen. 

Daarbij blijven we de besluiten van het kabinet en de richtlijnen van het RIVM volgen. Praktisch betekent dit dat we – tenzij er een tweede grootschalige uitbraak van het virus zou plaatsvinden – na de zomer weer kunnen starten met klassikale lessen. In de accommodaties die daarvoor tot onze beschikking staan is voldoende ruimte om je aan de anderhalve meter te houden. We gaan er daarbij van uit dat cursisten en docenten daarnaast ook de algemene hygiëne- en voorzorgsmaatregelen in acht nemen:

  • De belangrijkste: heb je klachten die op een besmetting met het coronavirus kunnenwijzen: blijf thuis en laat je testen
  • Schud geen handen
  • Was je handen vaak en goed met water en zeep (en ook voorafgaand aan de les)
  • Hoest en nies in je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoeken
  • Vermijd het aanraken van het gezicht
  • Specifiek voor de klassikale lessen: maak het contactvlak van je tafel met de daarvoor bestemd doekjes voor en na de les schoon.

Als we ons samen aan die gedragsregels houden, dan kunnen we op een veilige en toch sociale manier invulling geven aan de ’fysieke’ lessen. Uit signalen van cursisten blijkt ons dat zij daar ook in meerderheid de voorkeur aan geven. Omdat we de coronacrisis ook zien als een stimulans om ervaring op te doen met digitale vormen van taalonderwijs, bieden we in het komende seizoen ook een beperkte digitale lesmogelijkheid aan. Het aanbod van cursussen voor het seizoen 2020-2021 staat nu op onze website. Uiteraard geldt ook nu dat een cursus – fysiek of digitaal - alleen door kan gaan bij voldoende belangstelling.

Inhalen gemiste cursussen

Voor de cursisten die in het afgelopen seizoen hun cursus niet konden afmaken bieden we de mogelijkheid de gemiste lessen in te halen. De – afhankelijk van de docent – gemiste 3 of 4 lessen van de reguliere cursus worden voorafgaand aan het nieuwe seizoen alsnog gegeven op 2, 9, 16 september en eventueel 23 september. Voor de cursisten intensief geldt dat we iets later dan gebruikelijk starten en de 6 lessen van hun cursus die in het voorjaar wel zijn gegeven samenvatten in twee ‘bijspijkerlessen’ op donderdag 17 en 24 september. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden. Daarna maken we de aansluiting met de nog niet gegeven lessen van de cursus op donderdag 1 oktober en de weken daarna. Iedere cursist zal hierover persoonlijk worden geïnformeerd.

Activiteiten

In principe mogen we straks voor activiteiten en vergaderingen weer met 100 leden bij elkaar komen. De ruimte moet het dan wel mogelijk maken de anderhalve meter in acht te nemen. We werken er aan dat dit voor de geplande activiteiten ook zonder lastige hindernissen kan. Ook hier geldt dat als we er een beetje moeite voor doen we op een veilige manier ook fysiek onze interesse in de Italiaanse cultuur weer kunnen beleven.

Ten slotte

Kortom: we zijn nog niet van het virus af en zorgvuldigheid blijft een eerste vereiste. Al zijn er beperkingen, als bestuur zijn we blij dat we weer voor de cursisten en de leden aan de slag mogen. Samen kunnen we er toch een mooi Dantejaar van maken!.

Overig nieuws overzicht