Het coronavirus en onze vereniging - UPDATE 4 oktober 2020

Uit vele reacties blijkt dat er een grote voorkeur bestaat voor fysieke lessen. De afgelopen maanden hebben wij dan ook samen met de mensen van het Goethe Instituut en het Marnix Gymnasium de voorbereidingen getroffen om een veilige lesomgeving te creëren. Hierdoor hebben wij grotere leslokalen ter beschikking gekregen waarbij de anderhalve meter afstand gewaarborgd kan worden. Ook is er gekeken naar de interne verkeersroutes, ventilatie, kantine, toiletten, etc. Om onder de huidige omstandigheden veilig en verantwoord lessen te kunnen aanbieden hebben wij de volgende richtlijnen opgesteld waarbij de volledige medewerking van de cursisten wordt verlangd.

 

 • De deuren gaan pas bij aanvang van de lessen op het hele of halve uur pas open.
 • Wachten op gangen, trappen en overige ruimten buiten de lokalen is niet toegestaan. (kom niet te vroeg!)
 • Lessen eindigen 5 minuten eerder dan gebruikelijk.
 • Na de lessen dient men met gepaste afstand het pand direct te verlaten.
 • Koffie is alleen in de pauze beschikbaar, de pauzes zullen door de docenten in onderlinge afspraak verschillend plaatsvinden.
 • Koffiedrinken is dus voor en na de lessen niet mogelijk.
 • Looproutes dienen te worden gevolgd.
 • Maak het contactvlak van je tafel met de daarvoor bestemde doekjes vóór en na de les schoon en desinfecteer de handen met de aanwezige desinfectiegel.
 • Gezien de recente richtlijnen is het dringende advies nu ook om bij het betreden van het schoolgebouw of instituut een mondkapje te dragen en deze pas af te doen als je je plaats hebt bereikt. Ook bij de interne 'verkeersbewegingen', zoals in de pauze of toiletbezoek en bij het vertrek wordt het dragen van het mondkapje weer dringend geadviseerd.

In de lokalen die tot onze beschikking staan is voldoende ruimte om je zoals eerder beschreven aan de anderhalve meter te houden. We gaan er daarbij van uit dat cursisten en docenten daarnaast ook de algemene hygiëne- en voorzorgsmaatregelen in acht nemen: 

 • De belangrijkste: heb je klachten die op een besmetting met het coronavirus kunnen wijzen: blijf thuis en laat je testen
 • Schud geen handen
 • Was je handen vaak en goed met water en zeep (en ook voorafgaand aan de les)
 • Hoest en nies in je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoeken
 • Vermijd het aanraken van het gezicht
 • Maak het contactvlak van je tafel met de daarvoor bestemd doekjes voor en na de les schoon.
 • Ontsmet je handen met het beschikbaar gestelde desinfectiemiddel.

Wanneer een ieder zijn verantwoordelijkheid neemt kunnen we met elkaar weer lessen aanbieden die veilig en verantwoord gevolgd kunnen worden.

 

 

 

Overig nieuws Overzicht