Verenigingsbestuur

Het bestuur van de vereniging wordt gevormd door 6 vrijwilligers (leden). Aangezien het bestuur haar functie vervult namens de leden, legt het jaarlijks verantwoording af tijdens de Algemene Ledenvergadering (eind november). Een kascommissie beoordeelt of er financieel verantwoord is gehandeld door het bestuur.

voorzitter / presidente: Gerard Gerding - voorzitter@danterotterdam.nl

secretaris / segretaria: Marianne Planqué - info@danterotterdam.nl

penningmeester / tesoriere: Wilma van der Maas - penningmeester@danterotterdam.nl

cursuscoördinator / coordinatore dei corsi: Hans Warnaar - cursus@danterotterdam.nl

activiteiten / attività: Tineke Hummelen - activiteiten@danterotterdam.nl

communicatie / comunicazione: Hans Driever - activiteiten@danterotterdam.nl