Verenigingsbestuur

Het bestuur van de vereniging wordt gevormd door 6 vrijwilligers (leden). Aangezien het bestuur haar functie vervult namens de leden, legt het jaarlijks verantwoording af tijdens de Algemene Ledenvergadering (eind november). Een kascommissie beoordeelt of er financieel verantwoord is gehandeld door het bestuur.

De bestuursleden worden voor een termijn van 4 jaar benoemd door de Algemene Ledenvergadering.

Omdat de tweede bestuurstertermijn van Tineke Hummelen afloopt, komt in november aanstaande de bestuursfunctie met portefeuille Activiteiten vacant. We nodigen Dante leden die belangstelling hebben voor deze functie en die in de onderstaande profielschets passen, van harte uit contact op te nemen met het bestuur. De profielschets is onder aan deze pagina te downloaden.

voorzitter / presidente: Cynthya Vliegenthart - voorzitter@danterotterdam.nl

secretaris / segretaria: Marianne Planqué - info@danterotterdam.nl

penningmeester / tesoriere: Wilma van der Maas - penningmeester@danterotterdam.nl

cursuscoördinator / coordinatore dei corsi: René Verouden - cursus@danterotterdam.nl

activiteiten / attività: Tineke Hummelen - activiteiten@danterotterdam.nl

communicatie / comunicazione: Hans Driever - activiteiten@danterotterdam.nl

Downloads: