Verenigingsbestuur

Het bestuur van de vereniging wordt gevormd door 6 vrijwilligers (leden). Aangezien het bestuur haar functie vervult namens de leden, legt het jaarlijks verantwoording af tijdens de Algemene Ledenvergadering (eind november). Een kascommissie beoordeelt of er financieel verantwoord is gehandeld door het bestuur.

De bestuursleden worden voor een termijn van 4 jaar benoemd door de Algemene Ledenvergadering.

Op dit moment is er een vacature voor de activiteitencoördinator. Onder aan dit bericht vind je de taakbeschrijving. Leden die belangstelling hebben kunnen zich melden bij de voorzitter Cynthya Vliegenthart via voorzitter@danterotterdam.nl

 

voorzitter / presidente: Cynthya Vliegenthart - voorzitter@danterotterdam.nl

secretaris / segretaria: Marianne Planqué - info@danterotterdam.nl

penningmeester / tesoriere: Wilma van der Maas - penningmeester@danterotterdam.nl

cursuscoördinator / coordinatore dei corsi: René Verouden - cursus@danterotterdam.nl

activiteiten / attività: vacature, wordt waargenomen door Hans Driever - activiteiten@danterotterdam.nl

communicatie / comunicazione: Hans Driever - activiteiten@danterotterdam.nl

Downloads: