Verenigingsbestuur

Het bestuur van de vereniging wordt gevormd door 6 vrijwilligers (leden). Aangezien het bestuur haar functie vervult namens de leden, legt het jaarlijks verantwoording af tijdens de Algemene Ledenvergadering (eind november). Een kascommissie beoordeelt of er financieel verantwoord is gehandeld door het bestuur.

De bestuursleden worden voor een termijn van 4 jaar benoemd door de Algemene Ledenvergadering. November 2022 lopen de termijnen van de huidige voorzitter en cursuscoördinator af. Leden met belangstelling voor deze functies kunnen contact opnemen met de voorzitter. De beide profielschetsen zijn onder aan deze pagina te downloaden.

voorzitter / presidente: Cynthya Vliegenthart - voorzitter@danterotterdam.nl

secretaris / segretaria: Marianne Planqué - info@danterotterdam.nl

penningmeester / tesoriere: Wilma van der Maas - penningmeester@danterotterdam.nl

cursuscoördinator / coordinatore dei corsi: René Verouden - cursus@danterotterdam.nl

activiteiten / attività: Tineke Hummelen - activiteiten@danterotterdam.nl

communicatie / comunicazione: Hans Driever - activiteiten@danterotterdam.nl