Aanvullende informatie taalcursussen

De cursusperiode loopt van eind september tot en met mei, met startmomenten eind september (regulier en intensief) en begin februari (intensief). Voorafgaand aan de startmomenten worden informatie avonden georganiseerd.

Leslocaties

  • Goethe Instituut, Westersingel 9: woensdagochtend (regulier)
  • Marnix Gymnasium, Essenburgsingel 58: woensdagavond (regulier) en donderdagavond (intensief)

Lesmateriaal

Het lesmateriaal dient door de cursist zelf te worden aangeschaft. Zorg dat je de eerste les je boeken bij je hebt, zie de informatie bij de desbetreffende cursus. Onze vereniging werkt samen met Intertaal. Zij houden een voorraad bij van onze boekenlijst.

Certificaat

Na afronding van een niveau (A1, A2, B1) wordt een test afgenomen, die bij een positief resultaat een Dante Alighieri certificaat oplevert. Voor de door de Italiaanse overheid erkende PLIDA certificaten moet apart examen worden afgelegd. Zie Informatie over PLIDA

Kosten en betaling cursusgeld

Het cursusgeld bedraagt € 310,- De verenigingscontributie (€ 19,50 per jaar) is niet bij dit cursusgeld inbegrepen. Je kunt je uitsluitend inschrijven door akkoord te gaan met automatische incasso van het cursusbedrag. Dit bedrag wordt kort na de eerste cursusdatum geïncasseerd. Om kostendekkend te kunnen opereren is er een minimum aantal deelnemers per cursus. Zonder tegenbericht kun je ervan uitgaan dat de cursus doorgaat. Het bestuur behoudt zich echter het recht voor om bij gebrek aan voldoende inschrijvingen cursussen te annuleren. Indien dit het geval is zal vanzelfsprekend de incasso niet plaatsvinden.

Annulering

Annulering door de deelnemer is uitsluitend per email mogelijk, uiterlijk tot 2 weken voor de geplande eerste cursusdag. De deelnemer ontvangt het eventueel reeds betaalde bedrag terug, minus een bedrag van € 35,- aan administratiekosten. Bij latere annulering is het volledige bedrag verschuldigd en zal geen terugbetaling plaatsvinden. Tussentijdse annulering na aanvang van de cursus is niet mogelijk.

Cursussen en lidmaatschap van de vereniging

Dante Alighieri is geen commerciële taalschool maar een vereniging. Daarmee onderscheiden we ons van andere aanbieders van taalcursussen. Als je je opgeeft voor een cursus word je automatisch lid van de vereniging. Dit blijf je, ook als je geen cursussen meer volgt. Het opzeggen van het lidmaatschap is aan regels gebonden. Door het lidmaatschap heb je toegang tot onze andere activiteiten en kun je gebruik maken van de Dantepas.

Corona regels bij de cursussen

We zijn sterk voorstander van fysieke lessen, mede ingegeven door de voorkeur van onze leden. Mochten door externe omstandigheden (zoals corona-restricties) fysieke lessen geen doorgang kunnen vinden en het cursusprogramma dreigt daardoor in het gedrang te komen, dan behouden we ons het recht voor om over te stappen op digitale lessen, bijvoorbeeld via ZOOM-video. Daarbij spannen we ons ervoor in om leden te helpen zich met deze alternatieve vorm vertrouwd te maken.

In de accommodaties die tot onze beschikking staan is voldoende ruimte om je aan de anderhalve meter te houden. We gaan er daarbij van uit dat cursisten en docenten daarnaast ook de algemene hygiëne- en voorzorgsmaatregelen in acht nemen:

  • De belangrijkste: heb je klachten die op een besmetting met het coronavirus kunnenwijzen: blijf thuis en laat je testen
  • Schud geen handen
  • Was je handen vaak en goed met water en zeep (en ook voorafgaand aan de les)
  • Hoest en nies in je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoeken
  • Vermijd het aanraken van het gezicht
  • Specifiek voor de klassikale lessen: maak het contactvlak van je tafel met de daarvoor bestemd doekjes voor en na de les schoon.

Als we ons samen aan die gedragsregels houden, dan kunnen we op een veilige en toch sociale manier invulling geven aan de ’fysieke’ lessen. 

Wijzigingen, afmeldingen, vragen en ideeën

Om elk jaar een groot aantal cursussen, met vele cursisten en een aantal docenten in goede banen te leiden en iedereen tevreden te stellen, is medewerking van de leden van belang. Wij verzoeken je wijzigingen, zoals van je contactgegevens door te geven door met je lidmaatschapsgegevens in te loggen op onze website of door een mail te sturen naar ons secretariaat via info@danterotterdam.nl

Verhindering van lessen graag doorgeven aan de docent, cursuscoördinator of aan een mede-cursist.

Voor vragen en ideeën over de cursussen kun je contact opnemen met onze cursuscoördinator via cursus@danterotterdam.nl Helaas is het niet altijd mogelijk om aan iedere individuele wens tegemoet te komen, alhoewel wij daarvoor wel ons uiterste best doen!