Dantebeurs

Jaarlijks reikt de Vereniging Dante Alighieri Rotterdam een beurs ter waarde van maximaal € 750,- uit. De beurs wordt verstrekt ter behartiging van het verenigingsbelang, te weten het verdiepen en uitdragen van de kennis van de Italiaanse kunst en cultuur. De winnaar van de beurs wordt bekend gemaakt tijdens de slotavond van het verenigingsseizoen, eind mei/begin juni. De beurs kan worden gebruikt voor een taalcursus in Italië of voor een project gericht op de Italiaanse kunst en cultuur.

Wie kan een beurs aanvragen?

Leden van de vereniging Dante Alighieri Rotterdam die:

  • minimaal twee jaar lid zijn van de vereniging, en
  • minimaal twee taalcursussen bij de vereniging hebben gevolgd, en
  • niet eerder een beurs van de vereniging toegekend hebben gekregen, en
  • ten tijde van het indienen van de aanvraag geen bestuurslid van de vereniging zijn.

Hoe kun je een beurs aanvragen?

  • Het bestuur kondigt via de nieuwsbrief Invito aan de leden aan dat de aanvraagperiode is geopend.
  • Aanvrager schrijft voor een taalcursus een motivatiebrief (maximaal 300 woorden). Voor een project dient de aanvrager een projectplan in, waarin het beoogde project uiteengezet wordt.
  • De motivatiebrief of het projectplan met persoonlijke gegevens van de aanvrager wordt uiterlijk 1 maand voorafgaand aan de slotavond ingediend bij de secretaris van de vereniging via emailadres info@danterotterdam.nl
  • Indieners van goedgekeurde aanvragen dienen op de slotavond aanwezig te zijn.

In het Protocol (eerste link onderaan dit bericht) vind je een volledige beschrijving van de regels met betrekking tot de beurs. Lees dit goed voordat je een aanvraag gaat indienen!

Benieuwd naar de ervaringen van Dante-leden die een beurs gewonnen hebben? Je kunt hun verslagen hier downloaden:

Downloads: