Studiebeurzen

Jaarlijks reikt de vereniging Dante Alighieri Rotterdam twee studiebeurzen, beide ter waarde van € 750,- uit voor het volgen van een taalcursus in Italië. De uitreiking vindt plaats tijdens de slotavond van elk verenigingsjaar, eind mei/begin juni. Via de nieuwsbrief Invito worden de leden geïnformeerd over de aanvraagtermijn.

Wie kan een studiebeurs aanvragen?

Leden van de vereniging Dante Alighieri Rotterdam die aan alle van de volgende voorwaarden voldoen:

  • minimaal twee jaar lid zijn van de vereniging
  • minimaal twee taalcursussen bij de vereniging hebben gevolgd
  • niet eerder een studiebeurs van de vereniging toegekend hebben gekregen
  • ten tijde van het indienen van de aanvraag geen bestuurslid van de vereniging zijn.

Hoe vraag je een studiebeurs aan?

Door een brief in het Italiaans, van circa 300 woorden, te schrijven met daarin je motivatie waarom je in aanmerking wilt komen voor een studiebeurs. De motivatiebrief met je persoonlijke gegevens dient je in bij het bestuur van de vereniging, t.a.v. de secretaris. Het insturen kan via e-mail: info@danterotterdam.nl of per post: Secretariaat Dante Alighieri Rotterdam, p/a Rupsklaver 57, 3069 DC Rotterdam.

In het Protocol studiebeurs (eerste link onderaan dit bericht) vind je een volledige beschrijving van de regels met betrekking tot de studiebeurzen. Lees dit goed voordat je een aanvraag gaat indienen.

Benieuwd naar de ervaringen van Dante leden die de beurs gewonnen hebben? Je kunt hun verslagen hier downloaden: 

Downloads: