Vereniging van Italië liefhebbers

De Società Dante Alighieri werd in 1889 in Rome opgericht om Italiaanse emigranten te helpen hun taal en cultuur op peil te houden. Hiervoor zijn over de hele wereld comitati (verenigingen) opgericht, 87 in Italië zelf en 400 in zo'n 60 landen. Tegenwoordig is de vereniging bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft voor de Italiaanse taal en cultuur.

Nederland telt 15 Dante comitati, verspreid over het land, met samen ongeveer 4000 leden. Informatie over Dante Alighieri in Nederland vind je op www.dantenederland.nl

100 jaar in Rotterdam

Het comitato van Rotterdam is opgericht op 1 november 1921. Inmiddels telt Dante Alighieri Rotterdam ongeveer 700 leden, van wie een klein gedeelte de Italiaanse nationaliteit bezit.
Aangezien Dante Alighieri Rotterdam geen commerciële taalschool is maar een vereniging, heeft zij geen winstoogmerk. De vereniging heeft geen andere inkomsten dan de ledencontributies en de cursusgelden. Daarvan organiseren wij de cursussen en alle overige activiteiten.

De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40341903.

IBAN: NL53 ABNA 0440 8337 60 t.n.v. Vereniging Dante Alighieri Rotterdam