24 oktober: Lezing 'Pauselijke politiek en de macht van het beeld'

Op dinsdag 24 oktober houdt Maurits Lesmeister in het Erasmiaans Gymnasium zijn lezing 'Pauselijke politiek en de macht van het beeld'. Deze activiteit organiseren we samen met het Nederlands Klassiek Verbond.

De Renaissance zien we graag als die tijd na de ‘Middeleeuwen’, waarin de rede het weer wint van het geloof, de Oudheid weer tot leven wordt gewekt en de basis wordt gelegd van de moderne tijd. Dat is niet toevallig het beeld dat de beeldbepalende figuren in die de humanisten, graag opriepen. Niet alleen de waterscheiding tussen donkere ‘Middeleeuwen’ en verlichte Renaissance mag echter op de helling, het is ook de vraag of de ratio altijd leidend is geweest in de overwegingen van de mensen die het voor het zeggen hadden.

Deze lezing draait om twee voorbeelden, die spelen rondom het pontificaat van paus Alexander VI Borgia. Aan de hand van een paar beroemde kunstenaars (Bramante en Pinturicchio) en hun werken (het Tempietto en de Borgia-appartementen in het Vaticaan) laat Maurits Lesmeister zien hoe mythevorming, dynastiek gekonkel en schimmige wetenschap een minstens even grote rol speelden voor de leden van de Romeinse elite in de Renaissance en hun aanspraak op waar het uiteindelijk allemaal goeddeels om draaide: de legitimatie van macht.

Door Maurits Lesmeister, classicus en docent Johan van Oldenbarnevelt Gymnasium Amersfoort.

Dinsdag 24 oktober in de Leopoldzaal van het Erasmiaans Gymnasium, Wytemaweg 25, Rotterdam.
Aanvang 19:30, inloop vanaf 19:00.
Je kunt gratis parkeren op het schoolplein achter de school.

Deze activiteit is gratis voor leden van Dante Alighieri en van het NKV. Introducés betalen € 7,50, ter plaatse te voldoen.
Leden van Dante Alighieri worden verzocht zich aan te melden via activiteiten@danterotterdam.nl 
Daarbij graag eventuele introducés vermelden.

Nieuws Overzicht