21 april: 'Het Werelderfgoed van UNESCO in Italië' VERVALLEN

Vanwege onvoorziene verhindering van de spreker komt deze bijeenkomst te vervallen.

De meeste mensen hebben wel eens gehoord van het Werelderfgoed van UNESCO. Voor de in Italië geïnteresseerden, zoals onze leden van Dante Alighieri, zal het nauwelijks of geen verbazing wekken dat Italië het land is met de meeste sites op de Werelderfgoedlijst. Italië is namelijk een land met een zeer rijke (materiële) cultuur. Uit alle perioden van de geschiedenis zijn relicten bewaard gebleven en een groot aantal ervan is geplaatst op de prestigieuze lijst van UNESCO.

Prof. dr. Nico Nelissen zal allereerst ingaan op de organisatie (UNESCO) die voor de Lijst van het Werelderfgoed verantwoordelijk is, op de procedures die worden gehanteerd bij het nomineren, plaatsen en afvoeren van sites op de lijst, alsook op de criteria die daarbij worden gehanteerd. Hij zal ons informeren over het aantal, de soort, de geografische spreiding van de objecten op de lijst, als ook op de rol die de nationale staten en adviesorganen daarbij spelen.

Aan de hand van prachtige beelden neemt hij ons vervolgens mee op een tocht langs bekende, maar ook weinig bekende steden, gebouwen en plekken in Italië die op de Werelderfgoedlijst staan. Daarbij gaat hij vooral in op wat nu de ‘unieke universele waarden’ zijn die plaatsing op de UNESCO-lijst rechtvaardigen.

De laatste jaren wordt geregeld kritiek geuit op de aard, omvang en samenstelling van de Werelderfgoedlijst. Nu, 50 jaar na het opstellen van het Werelderfgoedverdrag, worden de voor- en nadelen van plaatsing op de Werelderfgoedlijst steeds duidelijker. Dat is reden om de vraag te stellen of wat ooit als een oplossing voor een probleem werd gezien, nu als de oorzaak van een probleem moet worden aangemerkt.

Nico Nelissen is emeritus hoogleraar van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij studeerde sociale wetenschappen (cum laude) en promoveerde op het proefschrift ‘Sociale ecologie’. Hij is specialist op het gebied van de zorg van de overheid voor de natuurlijke en gebouwde omgeving. Hij schreef vele boeken op het gebied van sociologie, bestuurskunde, milieuvraagstukken, architectuur, stedenbouw, monumentenzorg en ruimtelijke kwaliteit. Voor nadere informatie over zijn persoon zie zijn website www.niconelissen.nl

Zondag 21 april 2024 in het NIVON-huis, Dirk Smitsstraat 76, Rotterdam

Programma:
14:00 Inloop met koffie/thee
14:30 Aanvang lezing
15:45 Pauze
16:15 Vervolg lezing
17:00 Borrel

Toegang is gratis voor leden van Dante Alighieri, introducés betalen € 7,50, ter plaatse te voldoen.
Aanmelden is noodzakelijk, per e-mail naar activiteiten@danterotterdam.nl

 

 

 

Nieuws Overzicht