Dantebeurs 2024: uiterlijk 1 mei aanvraag indienen

Leden van Dante Alighieri Rotterdam kunnen een aanvraag indienen voor de Dantebeurs 2024. De beurs kan worden gebruikt voor een taalcursus in Italië of voor een project gericht op de Italiaanse kunst en cultuur.

Dit jaar wordt één beurs ter waarde van € 750,- verstrekt, op basis van de aanvraag die voldoet aan het protocol en het beste past bij de doelstelling. De aanvragen moeten uiterlijk 1 mei 2024 binnen zijn bij het secretariaat. De beurs wordt tijdens de slotavond 2024 uitgereikt.

Via deze link vind je nadere uitleg en daar is ook het protocol opgenomen. Lees dit goed alvorens een aanvraag in te dienen. We hopen veel leuke aanvragen te ontvangen!

Nieuws Overzicht