Caspar Van Wittel Piazza Navona Caspar Van Wittel Piazza Navona Caspar Van Wittel Piazza Navona

Studiebeurzen

Jaarlijks reikt de Vereniging Dante Alighieri Rotterdam twee studiebeurzen, beide ter waarde van € 750,- uit voor het volgen van een taalcursus in Italië. De uitreiking vindt plaats op de slotavond van elk verenigingsjaar, eind mei/begin juni.

Leden van Dante Rotterdam kunnen kans maken op een studiebeurs van de vereniging. Wie kan een studiebeurs aanvragen en wat moet je daarvoor doen? Hieronder in ’t kort wat informatie.

 

Wie kan een studiebeurs aanvragen bij Dante Alighieri Rotterdam?

Leden van de Vereniging Dante Alighieri Rotterdam die:

  • minimaal twee jaar lid zijn van de vereniging, en

  • minimaal twee taalcursussen bij de vereniging hebben gevolgd, en

  • niet eerder een studiebeurs van de vereniging toegekend hebben gekregen, en

  • ten tijde van het indienen van de aanvraag geen bestuurslid van de vereniging zijn.

Hoe vraag je een studiebeurs aan?

Door een brief in het Italiaans, van circa 300 woorden, te schrijven met daarin je motivatie waarom je in aanmerking wilt komen voor een studiebeurs. De motivatiebrief met je persoonlijke gegevens dient je in bij het bestuur van de vereniging, t.a.v. de secretaris. Het insturen kan via e-mail: info@danterotterdam.nl of per post: Dante Alighieri Rotterdam, Postbus 19219, 3001 BE  Rotterdam.

 

In het Protocol studiebeurs vind je een volledige beschrijving van de regels met betrekking tot de studiebeurzen. Lees dit goed voordat je een aanvraag gaat indienen.

 

De aanvraag van een studiebeurs 2019/2020 kun je vanaf 1 februari 2020 doen. De aanvraag moet op 1 mei 2020 binnen zijn bij het secretariaat.

 

Benieuwd naar de ervaringen van Dante leden die de beurs gewonnen hebben? Je kunt hun verslagen hier downloaden: 

 

Dante Commercianti
Jan Buijs Sylvia van der Male Stefano Campailla Gusto Italiano Antonella Petrai Hans Tetteroo Margot Dullens